25 maj 2022
Barn med funktionsnedsättning
Sedan 1990 har Hoppets Stjärna kämpat för barn med funktionsnedsättning i Östeuropa. Barnen får rehabilitering på olika dagcenter samtidigt som vi stöttar deras vårdnadshavare i sina roller. De får tillgång till hjälpmedel som förenklar barnens vardag och bjuds in till föräldragrupper där de finner stöd hos varandra. Vi verkar också för att öka acceptansen för dessa barn på alla nivåer i samhället.

Hoppets Stjärnas drivkraft, att ge barn en bra start i livet, genomsyrar också våra insatser för barn med funktionsnedsättning. I Östeuropa ansågs de tidigare vara hopplösa fall och placerades på slutna institutioner där de inte fick någon möjlighet att utvecklas. De fick inte lära sig att gå, tala, klä sig eller klara sig utan blöja. Nu får de istället växa upp hos sina närmast anhöriga, som ges stöd och verktyg för att själva kunna ta hand om barnen. På våra rehabiliteringscenter arbetar pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som bemöter varje barn med kunskap och respekt. Vi jobbar även aktivt med opinionsbildning. Steg för steg förändras attityden gentemot dessa barn hos vårdpersonal, politiker och folk i allmänhet.