Mina sidor

14 juni 2011
Barn från Kina delar med sig av fadderstödets betydelse

Barn från Yunnanprovinsen berättar om betydelsen av fadderstöd. Foto: Jessica Eriksson

I början av juni samlades 22 barn och ungdomar från olika delar av Yunnanprovinsen, Kina, i en byskola för att berätta om sina liv och vad fadderstödet betytt för dem. Vissa av dem har precis kunnat börja skolan, medan andra kommit så långt som till högskoleutbildningar i provinshuvudstaden.

Det de har gemensamt är att de alla är föräldralösa och att de kommer från mycket fattiga förhållanden. De tas omhand av gamla, ofta sjuka far- eller morföräldrar, som inte längre orkar arbeta på jordbruket utan försöker överleva på ett mycket litet bidrag från staten, ofta i form av lite ris som knappt räcker åt dem själva.

Tack vare stödet från sina faddrar har de ändå kunnat få en utbildning och nya framtidsutsikter. Du som har fadderbarn genom Hoppets Stjärna – ett stort tack för din livsviktiga insats!

Är du inte fadder? Klicka här för att ge ett barn en framtidsutsikt!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.