14 juni 2011
Barn från Kina delar med sig av fadderstödets betydelse

Barn från Yunnanprovinsen berättar om betydelsen av fadderstöd. Foto: Jessica Eriksson

I början av juni samlades 22 barn och ungdomar från olika delar av Yunnanprovinsen, Kina, i en byskola för att berätta om sina liv och vad fadderstödet betytt för dem. Vissa av dem har precis kunnat börja skolan, medan andra kommit så långt som till högskoleutbildningar i provinshuvudstaden.

Det de har gemensamt är att de alla är föräldralösa och att de kommer från mycket fattiga förhållanden. De tas omhand av gamla, ofta sjuka far- eller morföräldrar, som inte längre orkar arbeta på jordbruket utan försöker överleva på ett mycket litet bidrag från staten, ofta i form av lite ris som knappt räcker åt dem själva.

Tack vare stödet från sina faddrar har de ändå kunnat få en utbildning och nya framtidsutsikter. Du som har fadderbarn genom Hoppets Stjärna – ett stort tack för din livsviktiga insats!

Är du inte fadder? Klicka här för att ge ett barn en framtidsutsikt!