Mina sidor

27 augusti 2010
Avdragsrätt för ideella gåvor

I dag har alla länder runt omkring oss i Europa gjort det möjligt för enskilda och företag att på något sätt göra avdrag för gåvor och sponsring. Sverige det enda land inom EU som inte infört avdragsrätt för gåvor. Detta är en fråga som under många år stått högt upp på FRII:s agenda. (FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)

Nu finns äntligen ett färdigt förslag i Alliansens valmanifest. 

När man i Norge införde avdragsrätt för gåvor för flera år sedan såg man snabbt en markant ökning av givandet till exempelvis cancerforskning och sociala stödinsatser för utsatta grupper. Vi tror att förslaget skulle betyda mycket för oss som biståndsorganisation och hoppas givetvis att samtliga partier kommer att ställa sig bakom förslaget.

Läs mer om förslaget här

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.