9 april 2011
Att lära sig kommunicera

Vova Birchenko är 8 år gammal och bor i Minsk, Vitryssland.
Han är ett av många barn som får hjälp via organisationen BelAPDIiMI som Hoppets Stjärna arbetar med i Vitryssland.

Vova som är döv får hjälp genom att lära sig att kommunicera. Att lära sig att kommunciera är för oss kanske en självklarhet oavsett vilken funktionsnedsättning man har, men i Vitryssland är situationen en helt annan.
Målet med Hoppets Stjärnas stöd i Vitryssland är att barn med funktionsnedsättning, som tidigare diskriminerades och levde som undangömda och bortglömda på statliga institutioner, ska få uppleva kärlek, respekt och utveckling och i slutändan kunna integreras och leva som fullvärdig medborgare i det egna samhället.
Där behöver vi ditt stöd! Ge din gåva idag!