Mina sidor

9 april 2011
Att lära sig kommunicera

Vova Birchenko är 8 år gammal och bor i Minsk, Vitryssland.
Han är ett av många barn som får hjälp via organisationen BelAPDIiMI som Hoppets Stjärna arbetar med i Vitryssland.

Vova som är döv får hjälp genom att lära sig att kommunicera. Att lära sig att kommunciera är för oss kanske en självklarhet oavsett vilken funktionsnedsättning man har, men i Vitryssland är situationen en helt annan.
Målet med Hoppets Stjärnas stöd i Vitryssland är att barn med funktionsnedsättning, som tidigare diskriminerades och levde som undangömda och bortglömda på statliga institutioner, ska få uppleva kärlek, respekt och utveckling och i slutändan kunna integreras och leva som fullvärdig medborgare i det egna samhället.
Där behöver vi ditt stöd! Ge din gåva idag!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.