Mina sidor

7 oktober 2010
Hälsning från den översvämningsdrabbade staden Dorohoi, Rumänien

Försört hus i Dorohoi. Foto: Hoppets Stjärna, Rumänien

Hälsning från Aurora Vatamaniuc, ansvarig för Hoppets Stjärnas arbete i Rumänien

För två månader sedan startade Hoppets Stjärna, Rumänien kampanjen ”De behöver oss” en kampanj för att hjälpa familjer som drabbades hårt av de mycket svåra översvämningarna i Dorohoi med omnejd i slutet av Juni. Jag vill ge er lite information om vad det var som hände.

Men först så vill jag tacka er för all er vänlighet, ert engagemang och den hjälp som ni gav till de drabbade familjerna. Jag vill tacka alla våra Hoppets Stjärna vänner i både Sverige och USA som svarade på det nödrop vi sände till er i slutet av juni.

Jag har besökt många av de drabbade familjerna, familjer som tack vare er hjälp nu håller på att bygga upp sina skadade bostäder igen. De är mycket tacksamma för den hjälp som de fått och trots att de alltid har fått lära sig att arbeta och göra rätt för sig så hade många tårar av tacksamhet i sina ögon över det faktum att någon från ett annat land ville hjälpa just dem.

Kvinnor från olika församlingar i Dorohoi har lagat mat till de mest utsatta familjerna och männen har hjälpt till med att röja i deras hus. De föräldrarna som ingår i vårt projekt för funktionshindrade barn i Dorohoi och som skonades av översvämningen har hjälpt familjerna i projektet som drabbades. Väggar och tak som raserades av vattenmassorna håller nu på att byggas upp och nya fönster och dörrar sätts in i husen.

Byggmaterialet från Sverige som transporterades i en lastbil från Humanbridge togs om hand av kommunen i Suceava och de distribuerade ut materialet till familjer som drabbades av översvämningarna. Kläderna och skorna gick till vårt center i Dorohoi och de delades ut till behövande familjer i området.

Tack för all er hjälp och era böner, var välsignade!

Med vänliga hälsningar!

Aurora Vatamaniuc, Manager

Hoppets Stjärna, Rumänien

Du behövs som fadder för vårt arbete i Rumänien

{psource}
[[object width=”505″ height=”400″]] [[param name=”flashvars” value=”offsite=true&lang=en-us&page_show_url=%2Fphotos%2F34155442%40N06%2Fsets%2F72157625016448358%2Fshow%2F&page_show_back_url=%2Fphotos%2F34155442%40N06%2Fsets%2F72157625016448358%2F&set_id=72157625016448358&jump_to=”]][[/param]] [[param name=”movie” value=”http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649″]][[/param]] [[param name=”allowFullScreen” value=”true”]][[/param]][[/object]]
{/psource}

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.