ARV OCH TESTAMENTE

Ingen av oss vill väl tänka på att livet en dag ska ta slut.
Vi hoppas att du vill tänka på Hoppets Stjärna när du skriver ditt testamente.

Ge hopp och framtidstro även efter din bortgång

Ingen av oss vill väl tänka på att livet en dag ska ta slut. Av den anledningen kanske vi inte heller vill fundera på att skriva ett testamente som berättar för efterlevande hur våra tillgångar ska fördelas efter vår död.

Dessutom känns det kanske komplicerat, man har kanske aldrig varit i kontakt med exempelvis en jurist tidigare och vet inte vart man ska vända sig eller vilka lagar och regler som gäller. Det dyker upp en del, ibland känsliga, frågor som man måste ta ställning till.

Fördelen med ett testamente är att det skapar trygghet för dig och för dina efterlevande. Det du lämnar hamnar där du vill ha det utan att det behöver uppstå oklarheter. Vi hoppas att du vill tänka på Hoppets Stjärna när du skriver ditt testamente. Du kan vara med och ge hopp och framtidstro även efter att ditt eget liv upphört.

I broschyren som finns att ladda ner från den här sidan kan du läsa mer om hur och varför man skriver testamente och hur du gör för att testamentera till oss. Ett stort tack till dig som vill tänka på världens behövande när du ditt skriver ditt testamente.

Har du frågor angående att testamentera till Hoppets Stjärna ring 0662-461 00.

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org