Vi behöver ditt stöd!

Regeringen har lagt fram ett förslag om att slopa avdragsrätten på gåvor till ideella organisationer. Som ni säkert förstår så skulle en sådan lagändring innebära att vi, och många andra ideella organisationer, kommer att gå miste om en hel del av våra insamlade medel. Den ideella sektorn riskerar att gå miste om 250 miljoner kronor varje år utifrån beräkningar som branschorganisationen och regeringen själva gjort. Via FRII –  vår branschorganisation – kommer vi och ett antal andra organsiationer bedriva en kampanj för att stoppa förslaget och därför behöver vi nu din hjälp. 

Gå in på kampanjsidan, www.250miljonersfragan.se, där mer information finns om förslaget, dess logik (eller rättare sagt brist på logik) och konsekvenser. Där kan du också skriva på namninsamlingen och visa att du är emot regeringens förslag. Namninsamlingen kommer att lämnas till finansminister Magdalena Andersson i samband med att riksdagen öppnar efter sommaren. 

Hjälp oss också skapa opinion kring detta genom att sprida detta vidare genom dina sociala nätverk. länka till www.250miljonersfragan.se och hashtag #250miljonersfragan

 

 FRII Bilder Maj-1

Dela med dina vänner: