12 juli 2010
13 biståndsorganisationer protesterar mot minskat informationsanslag

Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap. Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Hoppets Stjärna och 12 andra organisationer har anslutit sig till en kampanj som yrkar för ett återupprättat informationsanslag.

I en debattartikel som redan publicerats i flera svenska dagstidningar protesterar vi mot det faktum att regeringen i praktiken inte tycker att det är viktigt att folkrörelser och ideella organisationer får möjlighet att vara med och bidra till en levande biståndsdebatt.

Läs debattartikeln i sin helhet här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/informationsanslaget-en-fraga-om-demokrati-vems-rost-far-horas_4943205.svd