GranskadGodkand GG 2017

head ryssland

I Ryssland arbetar Hoppets Stjärna tillsammans med den lokala organisationen Help to Childen Charity foundation med stöd till både barn på institutioner och ungdomar/unga vuxna som växt upp på institution. Vi ger även stöd till projekt som förbättrar situationen för barn med funktionsnedsättning. Konkret arbetar vi bland annat med att utbilda vårdpersonal, myndigheter och föräldrar så att de ska kunna ta hand om och ge barnen möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Hoppets Stjärna vill främst stötta verksamheter som gör det möjligt för barn att bo i familjer, då vi menar att detta är bättre än att växa upp på institution. Därför arbetar Hoppets Stjärnas specialpedagog med utbildningsmyndigheter och universitet, för att på lång sikt ge dessa barn förutsättningar att att intergreras i samhället. I Ryssland har vi ändå valt att ge stöd till föräldralösa barn på institution. På de institutioner vi stöder tas barnen omhand av utbildad, engagerad personal som ser barnens behov och vill ge dem en bättre tillvaro. Vi fokuserar mycket på framtiden, livet efter institutionen.

Familjecentret Grace i S:t Petersburg
När ungdomar lämnar institutionerna i Ryssland (vid 18 års ålder) möter de flera problem. Många möts av olika typer av fördomar på grund av att de kommer från en institution, de saknar vuxna som bryr sig om dem och de saknar ofta vardagskunskaper som andra får lära sig i sin familj; som att tvätta kläder, laga mat, sköta en hushållskassa, hitta lämpligt boende med mera. De flesta har varken föräldrar eller andra släktingar att vända sig till, vilket gör att de ofta känner sig ensamma och utelämnade. På familjecentret Grace får dessa ungdomar möta vuxna som ger dem stöd och uppmuntran och hjälper dem utvecklas till självständiga människor med stärkt självkänsla. Personalen på projektet utarbetar en individuell plan för varje ungdom som kommer till dit.

Nizhny Novgorod och Kaluga
I dessa två stora städer har Hoppets Stjärna det senaste åren genomfört olika kurser och i ett gediget samarbete mellan lokala myndigheter och universitet. Team från Sverige har ingått i detta samarbetsprojekt. Syftet är att alla barn skall ha samma möjligheter att gå i skola.

Kortfakta Ryssland
Ryssland

Antal invånare: 141 927 297
Statsskick: Förbundsrepublik
Yta: 17 075 200 km2
Huvudstad: Moskva
BNP per invånare: 16 160 520 USD
Valuta: Ryska Rubel
Språk: Ryska
Viktigaste exportvaror: Petrolium, naturgas, metaller och timmer
Religion: Rysk-ortodoxa kyrkan

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.