GranskadGodkand GG 2017

head lettland

I Lettland arbetar Hoppets Stjärna tillsammans med den lokala organisationen Velku Fonds främst med att förbättra situationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer, samt familjer med stora ekonomiska och sociala svårigheter. Detta gör vi exempelvis genom stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar, vi anordnar utbildningsdagar, seminarium och sommarläger för både föräldrar och lettisk vårdpersonal och myndigheter, vi uppmuntrar och stöder bildandet av föräldragrupper.

Visionen är att alla barn, med sina individuella personligheter, förmågor och behov, ska ha en plats i ett mer tolerant och integrerat samhälle. Arbetet sker på flera olika plan där speciellt familjen sätts i centrum. Vi tror att familjen är den naturliga och bästa uppväxtmiljön för alla barn och arbetar för att stärka familjerna. Vi vill ge dem - ofta ensamstående mammor - verktyg och möjligheter att behålla sina barn hemma. De ska också ha självförtroende och kraft att ge barnen det stöd och den uppmuntran de behöver för att en dag kunna stå på egna ben. Till detta arbete har vi hjälp av en svensk specialpedagog, som utbildar i alternativ kommunikation. Hennes arbete går också ut på att jobba med lokala utbildningsmyndigheter och fortbilda lärare samt föräldrar.

Rent praktiskt innebär det att vi stöder verksamheter där barn och ungdomar så långt det är möjligt får lära sig ta hand om sig själva och hitta sin plats i livet. De får lära sig olika typer av arbeten; keramiktillverkning, vävning, sömnad, skomakeri och möbeltillverkning. Tillsammans åker de på utflykter, ordnar fester och lär sig kommunicera med varandra. De lär sig också att ta sig ut på stan, åka buss, handla och umgås med andra människor, något som för bara några år sedan var helt omöjligt.

Hoppets Stjärna arbetar också med familjer i kris. Lettland har drabbats mycket svårt den finansiella oron i världen, något som i sin tur gjort livet mycket tufft för dem som redan innan krisen hankade sig fram på existensminimum. Många behöver tillfälligt humanitärt stöd som matpaket, kläder, skor samt hjälp att betala el och hyra. Främst behöver de dock hjälp att ta sig igenom krisen och motiveras att söka fortbildning eller annan sysselsättning som kan göra dem ekonomiskt oberoende.

Kortfakta Lettland
Lettland

Antal invånare: 2 263 000
Statsskick: Republik
Yta: 64 589 km2
Huvudstad: Riga
BNP per invånare: 18 288 320 USD
Valuta: EURO
Språk: Lettiska
Viktigaste exportvaror:
Religion: Evangelical Lutheran Church, Roman Cacholic, Russian Orthodox

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.