Vatten i Dano

Haitis åldrande infrastruktur, dess utbredda skogsavverkning och brist på resurser innebär att rent vatten är en bristvara i landet.

Vattenburna sjukdomar såsom tyfoid, kolera, och kronisk diarré, skapar stora problem. 50% av alla sjukdomar i landet är relaterade till förorenat vatten.

 

Det är glädjande att Hoppets Stjärna kan servera rent dricksvatten till alla sina fadderbarn i skolorna. I flera av byarna kan även byborna få vatten via skolorna, vilket är otroligt viktigt.

Ett av de vattensystem som funnits i stora delar Dano är sedan ett år tillbaka torrlagt. Ett dussintal vattentappningsställen i byn är därmed snustorra. Tack vare den brunn som borrats på skolan så kan eleverna och byborna tillgodoses.

vatten 2

vatten 1

vatten 3

vatten 4

vatten 5

Dela med dina vänner: