Vatten – grundläggande för en bra start!

I dag är det Världsvattendagen (World Water Day). Event organiseras på eller runt denna dag för att öka medvetenheten om vattnets betydelse för miljö, jordbruk, hälsa och handel.

FN’s generalförsamling antog en resolution den 22 december 1992 och förklarade 22 mars att vara världens dag för vatten varje år. Länder uppmanades att utveckla aktiviteter för att lyfta fram lokala behov av vatten. Den första Världsvattendagen observerades 1993.

Vatten är grundläggande för en bra start i livet och ordentlig utveckling. Tyvärr är det alltför många som lider av vattenbrist. 844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. 2,3 miljarder människor har ingen toalett, och 31% av alla skolor i världen har inget vatten!

Två tredjedelar av jorden är täckt av vatten, endast en procent är drickbart.

Hoppets stjärna

Haiti

En åldrande infrastruktur och brist på resurser betyder att rent vatten är knappa och sanitet är en fråga om liv och död i Haiti.

Tillgång till rent färskvatten är ett stort problem i Haiti, där vattenburna sjukdomar, som tyfus, kolera och kronisk diarré orsakar mer än hälften av dödsfallen i landet varje år. Förorenat vatten är också en av de främsta orsakerna till barndomssjukdomar och den höga spädbarnsdöden i Haiti.

På landsbygden i Haiti har mindre än hälften av befolkningen tillgång till säkert vatten och endast 26 procent av dem har tillgång till toaletter.

Nu måste många människor gå en eller ibland flera timmar fram och tillbaka för att hämta vatten för sina familjer. En eller flera timmar! För något som vi har i kranen.

Vattenrening

Kolerautbrott som startade i oktober 2010 har dödat fler än 10000 människor. Jag har sett människor lida av detta kolerautbrott. Jag var i Haiti då. Hoppets Stjärna såg till att alla skolor hade tillgång till rent vatten, genom vattenrening. Samma sak efter orkanen Matthew hösten 2016, då delade vi ut vattenrening i flera omgångar i tio byar.

Den enda vägen framåt är att bygga bättre infrastruktur på många nivåer i Haiti. Med det menar jag bättre vägar och utökade, mer utvecklade vattensystem som når ut till alla delar av landet. Befolkningen i Haiti förtjänar det. Hela samhället tjänar på att folk har tillgång till rent vatten!

Brunnar & vattentankar

Hoppets Stjärna har satsat stora resurser på vatten. Vi har grävt brunnar, dragit vattenledningar, byggt vattentankar i alla sju byar där vi arbetar. Alla fadderbarn har kontinuerligt tillgång till rent vatten. Vi har även börjat gräva brunnar ute i byar så fler bybor har tillgång rent vatten. Men vi vill göra så mycket mer. Hjälp oss gärna genom att ge en gåva här.

När man är ute och åker i Haiti så ser man barn gå längs vägarna med tomma dunkar i händerna på väg till en vattenkälla eller med vattenfyllda dunkar på huvudet på väg hem. Det bara känns helt fel. Barnen ska gå i skolan, göra sina läxor och leka. Inte gå timtals för att hämta vatten!

Dela med dina vänner: