Här kan ni läsa mer om Rumänien från våra artiklar och bloggar

Våra projektländer » Rumänien/Moldavien » Mer om Rumänien
Star of Hopes familjestöd i Husi

Star of Hopes familjestöd i Husi

I nordöstra Rumänien, precis invid gränsen till Moldavien ligger Vaslui län. Det anses vara det fattigaste länet i Rumänien och är också det län som har högst arbetslöshet. En av de fattigaste städerna är Husi med 33 000 invånare. Här saknar mer än 25% arbete....

läs mer
En riktig hjärtekampanj!

En riktig hjärtekampanj!

Nu är femte omgången av kampanjen "Från barns hjärtan -för barn" avslutad. Kampanjen, som är ett led i arbetet att integrera barn med särskilda behov i samhället, ägde rum i Iasi, Rumänien och pågick under ett par månader i slutet av våren och början av sommaren....

läs mer
Individuell träning på centret i Iasi, Rumänien

Individuell träning på centret i Iasi, Rumänien

På det nya centret i Rumänien, Blinka lilla Stjärna, får barn med olika typer av funktionsnedsättningar möjlighet till individuell träning tillsammans med sina föräldrar. Med hjälp av specialister får föräldrarna möjlighet att tillsammans träna barnet för att kunna...

läs mer
En symbolisk revolution

En symbolisk revolution

"Ni gav oss självförtroende, något vi inte hade för 20 år sedan. Tack vare det, står vi här idag"Invigningen av resurscentret i Iasi avslutades med en fantastisk gala för 200 personer i hotell Astorias stora bankettsal i närvaro av representanter för Star of Hope...

läs mer
Hjälpen framme i Rumänien

Hjälpen framme i Rumänien

Hjälpsändningen från Hoppets Stjärna och Human Bridge har kommit fram till de översvämningsdrabbade i Rumänien. Ett av de värst drabbade områdena är Dorohoi, en stad i norra Rumänien. I slutet av juni drabbades Rumänien av svåra skyfall och översvämningar och ett...

läs mer

Översvämning i Dorohoi, Rumänien

I flera dygn har det regnat kraftigt över norra Rumänien med svåra översvämningar som följd. Dorohoi, en liten stad i nordöstra Rumänien, ligger nu till stora delar under vatten. Staden är omgiven av två stora floder, Prut och Siret som nu forsar fritt genom staden....

läs mer
Bara det bästa är gott nog

Bara det bästa är gott nog

"Ett barn förtjänar de bästa, oavsett om det har Downs syndrom eller autism.”Orden kommer från DYA, en av många artister som helt utan kostnad ställde upp under den välgörenhetsgala som Hoppets Stjärna Rumänien anordnade på internationella barndagen som i Rumänien...

läs mer
Våra projektländer » Rumänien/Moldavien » Mer om Rumänien

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org