Kenya har stora problem med hiv och aids. Landet har den fjärde värsta HIV-epidemin i världen. 1,6 miljoner kenyaner är smittade och cirka 60 000 nya fall upptäcks per år. Stora löpande kampanjer om sjukdomens spridning hjälper till lite men man får inte riktigt bukt på epidemin.

Väldigt många barn får sjukdomen via sin mamma. Under 2016 föddes cirka 6 200 barn med hiv i Kenya, från som högst 15 000 år 2012. Detta är en minskning med 58,67 procent, vilket är bra i sig.

Dessa uppgifter innebär att landet är förhoppningsvis på väg att eliminera överföringen av hiv från moder till barn. Vi får hoppas denna trend fortsätter i rätt riktning.

Överföring mellan moder och barn står för över 90 procent av nya hiv-infektioner bland barn, men är helt förebyggbart om de HIV-positiva mödrarna följer de behandlingar som finns.

I Kenya är en tredjedel av alla nya hiv-fall barn. Dessutom är mer än tio procent av Kenyas femton miljoner barn föräldralösa. Hiv och aids har tagit många föräldrars liv och lämnar en bra bit över en miljon föräldralösa barn.

Vi mina tidigare besök i Kenya har jag träffat flera barn och ungdomar som varit smittade med hiv. En av dem är Susan. Hon var 13 år när vi träffades och gick på Hoppets Stjärnas skola i Mikindani. När hon var 4 år så gick båda hennes föräldrar bort i aids. Hon berättade att hon knappt kommer ihåg dem, men när hon höll upp ett foto på sin mamma så var tårarna inte långt borta. Varken hos henne eller hos mig. Det var jobbigt att lyssna på hennes historia.

Susan bodde hemma hos en moster med sina två syskon. Mosterns man och barn hade gått bort. Båda i aids. Mostern ville inte testa sig men förmodligen var hon smittad också. Mostern gjorde sitt bästa för att ge Susan och hennes syskon en så bra uppfostran som möjligt. Men det är svårt då mostern inte hade något direkt jobb utan försökte hanka sig fram på olika sätt.

Trots den svåra sjukdomen och den utsatta situationen så gick det relativt bra för Susan i skolan. Hon var positivt inställd till framtiden. Hon hängde med bra och hade inga problem att årligen flyttas upp till nästa årskurs. Jag hoppas hennes dröm om att studera vidare så länge som möjligt uppfylldes och hon idag arbetar med något hon kan försörja sig på.

Dela med dina vänner: