Läsåret 2015-2016 har just avslutats i Haiti. Miljontals skolbarn är på välförtjänt sommarlov.

De kommer att vara tillbaka i sina klassrum i september igen. Utbildningssystemet i Haiti utvecklas, men för långsamt. Grundskolan inskrivning är ca 75%, upp lite från tidigare år men den är fortfarande låg.

En genomsnittlig haitier över 25 år gammal har mindre än 5 års skolgång.

Skolavgifterna är en tröskel, som är ofta för hög för många föräldrar att hantera, speciellt bland de med låga eller obefintliga inkomster på landet.

75 procent av barnen kan inte läsa ett ord när de avslutar årskurs ett. I slutet av det andra läsåret är siffran 50 procent. Hälften av befolkningen är analfabeter.

De flesta skolor i Haiti har dålig offentlig tillsyn och är relativt dyr sett till medelinkomsten. Mer än 85 procent av låg- och mellanstadieskolorna är privatägda och drivs av icke-statliga organisationer, hjälporganisationer kyrkor, samfund och ideella aktörer. Ett annat stort problem är bristen på kvalificerade lärare.

Hälften av lärarna inom den offentliga sektorn i Haiti saknar kvalifikationer, och 80 procent av lärarna har inte fått någon utbildning.

År 2014 fanns det 400 skolor i Haiti där inte en enda elev passerat examensproven i slutet av årskurs sex. 

Något måste göras nu på kort och lång sikt för en hållbar utveckling i landet. Frankrike donerade nyligen 15 miljoner euro för att förbättra utbildningssystemet. Mycket trevligt, men det är långt ifrån tillräckligt.

Vi talar miljarder euro under en längre period för att utveckla ett bra och utvecklande utbildningssystem i det långa loppet för hela landet.

Men vart ska man börja?

July 2016 1

Dela med dina vänner: