Skattereduktion för gåvor

Du kan få skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Hur mycket kan du få i skattereduktion?

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.

För inkomstår 2021 (inkomstdeklarationen 2022) kan du få skattereduktion med högst 1 500 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.

För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Har du gett gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Vill du veta mer?

Då hittar du utförlig information om det här på Skatteverkets hemsida: Skattereduktion för gåvor

Vill du veta mer?

Då hittar du utförlig information om det här på Skatteverkets hemsida: Skattereduktion för gåvor

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org