26 november 2022
Rumänien och Moldavien
Sedan revolutionen 1989 har vi kämpat för rumänska barn med funktionsnedsättning. På 2000-talet samarbetade vi med landets regering för att utforma en nationell strategi där dessa barn integreras istället för att institutionaliseras.

Idag driver vi rehabiliteringscenter för barnen i Rumänien och grannlandet Moldavien. Vi påverkar också deras villkor via kunskapsöverföring, föräldraföreningar, opinionsbildning och attitydförändringsarbete.

I östra Rumänien driver vi resurs- och utbildningscenter där socialt utsatta barn får mat, läxhjälp och extraundervisning. De flesta av dessa center ligger i romska samhällen. Våra insatser för barnens familjer omfattar rådgivning, läkarbesök, husreparationer, möbelinköp, brunnsborrning och boskapsutdelning. Entreprenörskursen Focus Business School har hjälpt många vuxna ekonomiskt.

Vi tar också hand om ukrainska flyktingar med särskilt fokus på flyktingbarn med funktionsnedsättning. År 2022 fick 25 000 flyktingar hjälp av oss.

Vill du öronmärka ditt stöd för arbetet med funktionsnedsättning, romer eller flyktingar? Mejla info@starofhope.org så löser vi det!