OM VÅRT FADDERSKAP

Som fadder ger du kontinuerligt stöd till någon del av Hoppets Stjärnas arbete. Fadderskapet är grunden för allt vi uträttar runtom i världen. Det är faddrarna som, genom sitt kontinuerliga stöd, håller verksamheten levande i vartenda land.

Bli fadder genom att klicka här!

Vad innebär det att bli fadder hos Hoppets Stjärna?

Fadderskapet är grunden för allt vi uträttar runtom i världen. Det är faddrarna som, genom sitt kontinuerliga stöd, håller verksamheten levande i vartenda land.

Som fadder ger du kontinuerligt stöd till någon del av Hoppets Stjärnas arbete. Vissa stöttar ett enskilt barn, eller ett projekt i ett land som ligger dem varmt om hjärtat, medan andra väljer att bli Livgivare/Krisfadder och låter pengarna riktas dit de behövs allra bäst för stunden.

Oavsett vilket fadderskap du väljer får du regelbundna uppdateringar från oss via “Mina Sidor”.  Varje månad skickar vi även ut ett nyhetsbrev där vi rapporterar från någon del av verksamheten. Vill du ha våra nyhetsbrev digitalt är det viktigt att vi har din mejladress.

Varje sommar får du vårt årsmagasin i brevlådan med återrapportering och reportage från samtliga länder där vi arbetar.

Du kan också uppdatera dig om vårt arbete via vår Facebooksida och via hemsidan. Därutöver strävar de lokala organisationerna i varje land efter att skicka egna hälsningar regelbundet, och du som har ett personligt fadderskap kan räkna med att ibland få ta emot en teckning från ditt fadderbarn. Allt detta hittar du under “Mina Sidor”, med dina personliga inloggningsuppgifter.

Oavsett vilket fadderskap du väljer är du från den stunden med och gör världen lite bättre för varje dag som går. Det tycker vi är ett fantastiskt åtagande! 

Våra olika fadderskap:

Barnfadder

Grundtanken med Barnfadder är att du ger ett eller flera barn en bra start i livet genom personligt fadderskap. Varje månad ger du ett valfritt belopp till ett barn från det land du väljer. Vi skickar ut informationen till dig så fort du betalat och valt det land där du vill ha ett fadderbarn.

Dina pengar går aldrig direkt till det enskilda barnet utan används i det projekt där barnet finns, något som gynnar alla barn på förskolan, skolan eller dagcentret och i slutänden hjälper dina pengar hela byn.

Om du vill kan du skriva brev till ditt fadderbarn. Att få ett brev från sin fadder i Sverige betyder mycket för våra fadderbarn runt om i världen, även om det tyvärr kan vara svårt för dem att skicka ett svar. Adresser hittar du under respektive land, gå till våra projektländer.

Kom ihåg! – Om du skickar brev eller paket till ditt fadderbarn, skriv aldrig barnets namn utanpå brevet/paketet. Skriv det på en lapp inuti, tillsammans med ditt namn och adress.

Projektfadder
Som projektfadder stödjer du ett eller flera projekt i ett land, du kan själv välja vilket land eller där det bäst behövs.
Livgivare/Krisfadder

Som Livgivare/Krisfadder stödjer du Hoppets Stjärnas arbete runt om i världen, och låter Hoppets Stjärna rikta pengar och resurser dit behovet är som störst för stunden. Våra verksamheter är sårbara för naturkatastrofer och andra händelser som på kort tid kraftigt kan försämra människors levnadsförutsättningar. Som Livgivare/Krisfadder vet du att ditt fadderskap ALLTID hamnar där behovet är som störst oavsett var i världen händelser utspelas.

Lunchkompis
Även ett litet fadderskap gör stor skillnad! Som Lunchkompis är det du som ser till att ett barn får äta sig mätt varje skoldag. För många barn blir det här det enda riktiga mål mat de äter den dagen. Ett barn som får mat mår bättre, är friskare och gladare och kan tillgodogöra sig utbildningen bättre.
Törstsläckare
Vårt allra minsta fadderskap handlar om det allra mest grundläggande för en människas överlevnad: Vatten.
Som Törstsläckare ser du till att utsatta barn får tillgång till rent dricksvatten, vilket både förhindrar uttorkning och skyddar dem från farliga vattenburna sjukdomar.

Vanligaste frågorna om vårt fadderskap

Vad händer när jag anmält mig som fadder?

Utifrån vilken fadderform du valt, skickas information och bilder om ditt projekt till dig via post. Som personlig fadder får du även ett kort på ditt fadderbarn och får veta mer om barnets bakgrund och livssituation. Du får även välja det betalningssätt som passar dig bäst Autogiro eller Plusgiro (Du kan sedan välja E-faktura via din bank).

Mina sidor - Exklusivt för faddrar

En unik förmån, exklusivt för faddrar!
Din personliga sida ger dig tillgång till regelbundna uppdateringar från de verksamheter som berör dig. Det kan handla om en nyhetstext, ett bildspel från en lektion, ett filmklipp från barnens lek på rasten, en hälsning från någon på plats eller om fantastiska barnteckningar.

Läs mer om Mina sidor genom att klicka här

Varför satsar Hoppets Stjärna på fadderskap?
Utan faddrar kan inte Hoppets Stjärna förändra något! Men tillsammans kan vi nå ett mål, att barn i världen ska få sina primära behov tillgodosedda. Det är ett långsiktigt arbete och genom att du är fadder i Hoppets Stjärna kan vi tillsammans ha långsiktiga mål. Du kan följa ett projekt, se utvecklingen och vara en del av en helhet.
Fungerar verkligen fadderstöd?
Ja, det gör det! Av erfarenhet vet vi att fadderstöd fungerar. De allra flesta av våra fadderbarn går klart grundskolan och många går vidare till högre studier.

Som fadder ger du inte bara materiell hjälp. Med din faddergåva visar du också att du bryr dig om. Det höjer barnens självkänsla och motiverar dem att studera och förändra sina liv. Som fadder ger du både barnen och deras föräldrar hopp om att det går att ändra till synes hopplösa situationer. Du är med och skapar hållbar utveckling och räddar liv!

Här kan du läsa om några före detta fadderbarn som idag lever ett helt annat liv än de skulle ha gjort utan fadderstöd.

Vad används faddergåvorna till?
Hoppets Stjärna arbetar främst för att ge barn en bra start i livet, genom bland annat skolgång, mat och hälsovård eftersom vi menar att det är en förutsättning för all utveckling.

Konkret används din gåva till skolmaterial som skolböcker, pennor, kritor, anteckningsböcker, skolbänkar och stolar. Den används också till lokalhyror, skolluncher, löner till lärare, pedagoger och övrig personal med mera.

Hur vet jag att min faddergåva når fram till fadderbarnet?
I de flesta länder där vi arbetar finns uppbyggda Star of Hope organisationer som ansvarar för att barnen får den hjälp de behöver. I andra länder finns avtal med lokala organisationer med motsvarande ansvar. Våra medarbetare i de olika länderna samt personal från Hoppets Stjärna, besöker regelbundet projekten och kontrollerar att arbetet fungerar.
Vilka barn får vara med i ett projekt?
Många av våra skolor och förskolor finns i byar där det tidigare inte fanns någon skola. Här försöker vi ge plats för samtliga barn. På andra platser får behovet styra. Vi strävar efter att hjälpa de barn som har störst behov.
Barn i projektet som inte har någon fadder, får de ingen hjälp?
Jo, de får hjälp eftersom faddergåvorna inte går direkt till något enskilt fadderbarn utan till projektet där barnet finns.
Kan jag och en vän gå ihop och bli fadder tillsammans?
Ja, flera personer kan tillsammans vara fadder för ett barn eller projekt. Vi är flexibla och måna om att du ska kunna hjälpa på det sätt som passar dig bäst. Kontakta oss så lägger vi upp det på bästa sätt.
Hur länge binder jag mig för att vara fadder?
Att vara fadder är ett långsiktigt åtagande och vi hoppas att du vill vara med länge. Fadderskapet är dock frivilligt och du kan avsluta det när som helst genom att ta kontakt med Hoppets Stjärna.

Att stödja ett barn genom att vara fadder är något av det bästa du kan göra för ett behövande barn. Som fadder är du inte bara med och ger materiell hjälp, det faktum att du finns, att du med din faddergåva visar att du bryr dig, höjer barnens självkänsla något oerhört.

Som fadder hos Hoppets Stjärna är du med och skapar förutsättningar för att hela byar och samhällen ska utvecklas. Du är med och ger en liten människa möjlighet till utbildning, mat och omsorg. Dina pengar går aldrig direkt till det enskilda barnet, pengarna används i det projekt där barnet finns, något som gynnar alla barn på förskolan, skolan eller dagcentralen och i slutändan hjälper dina pengar hela byn.

Hur kan jag ge extragåva?
Istället för att skicka ett paket kan du ge ditt fadderbarn/projekt en extragåva. Våra medarbetare i projektländerna köper då en present till barnet/projektet, oftast något de behöver. Extragåvan kan också användas för att ordna en fest eller utflykt för alla barn som till exempel fyllt år senaste månaden eller kvartalet, på andra platser används pengarna till något som hela klassen eller förskolegruppen behöver.

När du ger en extragåva använd alltid vårt Plusgiro 90 02 53-6. Uppge ditt givarnummer eller namn och adress, samt ändamålet för din gåva (t ex födelsedag, julklapp) och det belopp du vill ge.

När det gäller fadderbarns födelsedagar så skickas ett extra födelsedagsbrev med månadsbrevet 3 månader innan ert fadderbarn fyller år, där ni kan ge en födelsedagsgåva.

Hittar ni inte er fråga om vårt fadderskap gå till Frågor & Svar

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org