Idag besökte vi centret för barn och ungdomar med funktionsvariationer i Dorohoi. Det invigdes i höstas och är ett riktigt fint center.

Cirka 30 barn och ungdomar kommer hit dagligen och personalen är riktigt vass och gör sitt yttersta för barnens utveckling.

I Dorohoi finns även en väldigt aktiv föräldragrupp, som träffas regelbundet i det nya centret för att diskutera olika problem och lösningar för att förbättra situationen för funktionsnedsatta i allmänhet och i Dorohoi specifikt. Det var intressant att höra om deras frågeställningar.

Kul och lärorikt besök. Mycket information att processa. Jag fick även möjlighet att spela lite pingis med Sebi, Edi och Oddi som kommer till centret. Det var kul, och de var väldigt duktiga.

 

Dela med dina vänner: