En helt ny rapport från FN kom ut under fredagen om situationen i Haiti:

894 057 barn är bland de 2,1 miljoner drabbade människorna

1,4 miljoner människor behöver hjälp och stöd påolika sätt

112 500 barn under fem är i riskzonen för akut undernäring

2,271 kolerafall registrerades mellan 4-19 oktober.

806,000 människor behöver akut mathjälp.

175 000 personer har förlorat sina hus

36 vårdinrättningar har förstörts

33% av alla skolor i södra Haiti är förstörda

Jag önskar verkligen att det skulle kunna vända för detta land snart. Jag hoppas det internationella samfundet drar sig samman för att hjälpa dessa lidande människor.

girl

Dela med dina vänner: