Jag har skrivit en del om vattenproblemen i Haiti genom åren. Oftast när jag är där, då det blir så påtagligt. Men det tåls att påpeka om dessa utmaningar till det livsnödvändiga vattnet även nu. Det är varmt året runt och jag dricker stora mängder vatten när jag är där. Jag svettas mycket när jag är utomhus i den karibiska hettan i 5-6 timmar med kamerautrustning och många saker som ska göras.

Men hela tiden tänker man ju på lokalbefolkningen som har svårt med vattentillgången. Hälften av befolkningen har inte tillgång till rent vatten och måste gå långt för att få tag på det.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor i Haiti. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer.

Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. När man åker till och från byarna i Haiti så ser man flickor och kvinnor som bär på vattendunkar och hinkar. En del bär en dunk på huvudet, andra med en hink i varje hand.

Därför är Hoppets Stjärnas satsningar på fler vattenstationer och brunnar i byarna så viktiga. Förra året blev det två fina brunnar i Jeanton. Men det behövs fler brunnar.

Klicka här för att ge en gåva till vårt byggande av brunnar.

Klicka här om om du vill veta mer om Hoppets Stjärnas arbete i Haiti.

 

Dela med dina vänner: