Haiti är det enda låginkomstlandet i Nordamerika och fortsätter ha betydande humanitära, politiska och utvecklingsutmaningar.

Tre fjärdedelar av haitierna lever på mindre än 2 amerikanska dollar om dagen och hälften av befolkningen tjänar mindre än 1 dollar per dag. Många människor har inte tillgång till el, vatten, sanitet eller sjukvård.

Problemen i landet har förvärrats av en rad naturkatastrofer under de senaste två decennierna, inklusive orkaner, tropiska stormar, översvämningar, jordskred, torka och framför allt den förödande jordbävningen som chockade landet den 12 januari 2010.

I oktober 2016, under Haitis tredje år med El Niño-relaterad torka, drabbades landet av orkanen Matthew, som lämnade över 800 000 personer med akut matbrist.

Inkomstmöjligheter inom jordbruk, boskapsskötsel och fiske blev nästan helt utrotade i drabbade områden, och med allvarlig inverkan på 2 miljoner människor. Orkanen förvärrade en redan en svår situation. Även före orkanen kunde Haiti inte producera tillräckligt med mat för att möta sina behov.

Hoppets Stjärna har arbetat i Haiti sedan 80-talet. Fokus har sedan starten varit på utbildning och byutveckling. En viktig del av utbildningsprogrammet är skollunchen. Den ger Hoppets Stjärnas 3400 fadderbarn ett mål lagad mat varje skoldag. För många av barnen är det den enda måltiden de får i sig. Så den är otrolig viktig för barnen på många sätt. Jag har varit i Haiti många gånger. Jag har sett svälten, problemen, och framför allt vad dagens lunch betyder för dessa barn. Värdet av lunchen kan inte underskattas.

Detta lunchprogram är kostsamt. Och i bakvattnet av orkanen Matthew blev inflationen i Haiti under 2017 nästan 15%. Även under första kvartalet 2018 har inflation legat över 13%.

Det gör att Hoppets Stjärnas lunchprogram är hotat. Det behövs fler faddrar för att kunna fortsätta med och på sikt utveckla lunchen. Vi kallar denna typ av fadderskap Lunchkompis. Kan du tänka dig att bli Lunchkompis? Det kommer att göra skillnad. Klicka här för att bli Lunchkompis idag.

Dela med dina vänner: