Haitiska och internationella myndigheter försöker fortfarande förstå den fulla ekonomiska inverkan av orkanen Matthews kraftfulla kategori 4 vindar och översvämningar i fem av landets 10 geografiska avdelningar.

Men de 2,1 miljoner människor som drabbats av stormen behöver inte en balansräkning för att förstå deras förlust. Alla de resurser de hade var i sina getter, sina kor, sina gårdar. Det enda de hade var sin identitet. Deras stolthet var deras enkla hem, och har de inte ens dem kvar att leva i.

Längs Haitis södra kust, är förlusterna så synliga med rensade palmer, sargade fruktträd och bortslitna plåttak. Getter och kor – investeringar som betalar för skolgång, sjukvård och begravningar, har försvunnit tillsammans med fiskebåtar, nät, redskap och med det mer än 90 procent av grödorna. I vissa distrikt spolades 100 procent av jordbruken bort strax före skördetid.

Om ytterligare tre-fyra månader, kan haitier komma att dö av svält. Många har inga ekonomiska möjligheter att återbygga på så kort tid. De lever “ur hand i mun”. De flesta har inte haft jobb som skulle ha tillåtit dem att ha besparingar. De få djur som de hade är alla döda.

Regeringen hade förutspått åtminstone en tillväxt i ekonomin på 2,2 procent i år, men nu förväntas nu negativ tillväxt, som endast kommer att fördjupa fattigdomen. Mat är mer än 50 procent av en familjs budget och priserna kommer att gå upp och människors köpkraft kommer att gå ner.

De hårt prövade folket behöver återuppbygga sina hem, och utan jordbruk och fiske, hur kommer de få pengar till det?

Södra halvön tillhandahåller mellan 30 och 40 procent av den mat som säljs i landets huvudstad Port-au-Prince. Medan vissa bönder hade redan skördat sina grödor, men inte de som odlar majs och banan. Så en stor del av den långsiktiga matförsörjning är nu drabbad.

En mycket viktig del i de humanitära insatserna är ge möjligheten till bönder och fiskare att komma på fötter igen.

Situationen påminner mycket om 2008 då Haiti också drabbades av en orkan och tre tropiska stormar på kort tid. Stigande matpriser ledde till svåra sociala och politiska spänningar och upplopp. Jag var här då med. Hoppets Stjärnas insatser då räddade många liv, vilket de nuvarande insatserna också gör.

Situationen är mycket, mycket svår på sina håll. Det är ett prövat folk, men dessa är människor som redan bor på de djupaste nivåerna av fattigdom.

När Matthew slog till hade Haiti den värsta livsmedelskrisen på 15 år, en kris som beror på den en långvarig torka som rått i jordbrukscykler.

Detta år var tänkt att ge den bästa avkastningen för jordbrukarna på tre år. Nu, är allt förlorat.
Folk kommer inte att kunna ställa mat på bordet, men de kommer inte heller kunna försörja sina familjer på längre sikt.

Dela med dina vänner: