Argentinas president Mauricio Macri tillträdde i december 2015. Ett år senare så borde hans politik börja ge resultat efter det han lovade i valkampanjen. Dock är det tvärtom.

Recession, budgetunderskott, ökade skulder och okontrollerad inflation sammanfattar det första året av Macris administration. För 2016 var inflationen 40% på årsbasis. Det märkktes väldigt tydligt för mig att priserna har gått upp. Inflationen är på den högsta nivån sen 2002.

Exporterna sjunker och kommer bli än mer koncentrerad till färre huvudprodukter. Den sociala påverkan är tydlig. Köpkraften sjunker, antalet fattiga ökar och klyftorna ökar. Köerna till socialtjänster och arbetsförmedlingarna ringlar sig allt längre.

Antalet fattiga når nya högstanivåer. Endast i det som kallas Greater Buenos Aires har mellan en och en halv och två miljoner nya fattiga 2017, medan siffran på nationell nivå är mer än cirka sex miljoner nya fattiga. I hela landet anses nu 15 miljoner av 45 miljoner vara fattiga.

I en ny undersökning tror 70% av befolkningen att den nya regeringen inte kommer uppfylla sina löften. Macri skyller problem på ett ”tungt arv” från tidigare ledare. Men minst 60% av befolkningen tycker inte att det går att skylla på längre.

Macri införde en hel reformer som borde locka tillbaka investerare, men det har inte hänt. Många trodde att saker som devalvering, avlägsnande av exportskatter, och borttagandet av bensinsubventioner skulle gynna statskassan, men så är inte fallet. BNP beräknas sjunka med 1,5% i år.

Finns det nån comeback för Macri och hans administration? Krisen från början av 2000-talet ligger som ett stort gråsvart moln över hela landet som inte vill spricka upp och glädja. Tyvärr kommer nog det förvärras ytterligare i landet.

Hur kommer allt detta påverka Hoppets Stjärnas arbete? Vi vet att 50% av befolkningen i Chacoprovinsen (där vi arbetar) är fattiga, bland indianerna är över 85% fattiga. Därför är det arbetet vi gör tillsammans med alla faddrars stöd viktigt och kommer vara det för en lång tid framöver. Vi behöver fler faddrar för Argentina gå till länken nedan om du eller nån du känner vill stödja arbetet i Argentina.

Hoppets Stjärna har arbetat i Argentina sedan tidigt 70-tal. Arbetet har från starten gått ut på att hjälpa fattiga och utsatta människor från ursprungsbefolkningarna. Framför allt minoritetsgruppen Toba (kallas även Qom), men även andra i provinsen Chaco.

Arbetet har kommit långt genom en rad olika insatser och satsningar. Allt fler kommer ut ur skolan med bättre hälsa och de är bättre utbildade och kan söka sig vidare till högre utbildningar.

Dock är det många som fortfarande behöver hjälp. Chacos ekonomi är underutvecklad, och är den tredje fattigaste av alla provinser i Argentina.

Ekonomin är numera blandad, men den viktiga jordbrukssektorn har varit hårt drabbad de senaste årtiondena. Det påverkar många från gruppen Toba, då många har arbetat inom denna sektor.

Knappt 50% av befolkningen i Chaco lever under fattigdomsgränsen, och var sjätte barn i åldern 2-5 år löper risk att drabbas av undernäring. Många familjer bor fortfarande i hus byggda av lera, grenar och korrugerad plåt. En hel del har stampat jordgolv.

Provinsen har inte hängt med i utvecklingen i landet, tyvärr. Hoppets Stjärnas arbete gör skillnad, och är viktigt på kort och lång sikt. Men mycket mer måste och ska göras för att lyfta de hårdast drabbade upp ur misären.

Bli fadder i dag för att säkerställa och utveckla arbetet bland de utsatta i norra Argentina.

arg 2

poor 2

poor 3

Dela med dina vänner: