Ulrika Kallin Eriksson, verksamhetschef

(född 1965, bor i Kärrsjö) Anställd på Hoppets Stjärna sedan 1986

Ulrika har sedan 1986 arbetat inom organisationens alla delar. Bland annat har hon varit ansvarig för fadderavdelningen och ekonomiavdelningen. Hon har även suttit med i ledningsgruppen under många år. Ulrika tillträdde som verksamhetschef i organisationen under 2013.

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.

Dokument

Läs Ulrikas månadsbrev >>

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org