KATASTROF-
INSATSER

Hoppets Stjärna har sedan organisationen grundades givit humanitärt bistånd, framför allt i länder där vi redan arbetar, men även i många andra länder. Här kan du läsa några exempel på katastrofinsatser vi gjort.

Katastrofbistånd – Humanitärt bistånd

Hoppets Stjärna har sedan organisationen grundades givit humanitärt bistånd, framför allt i länder där vi redan arbetar, men även i många andra länder. Detta har varit bistånd till människor som drabbats av olika typer av katastrofer och krig. Varje insats som gjorts har skräddarsytts efter de behov som funnits och i nära samarbete med lokalorganisationer. Under stora delar av 1990-talet hade Hoppets Stjärna en biståndsverkstad med ett katastroflager med bland annat tält, filtar, konserver, mediciner som på kort varsel kunde sändas ut till katastrofdrabbade områden. Denna biståndsverkstad var basen för alla långtradare som skickades till Östeuropa och även till kurdiska flyktingar i Turkiet.

Några exempel där vi givit katastrofbistånd:

1981 Hoppets Stjärna började med hjälptransporter till ett fattigt och utsatt Polen, bakom järnridån.

1985 Hoppets Stjärna beslutade beslutade att gå in aktivt i katastrofbiståndsarbete. Första insatsen var vid den stora jordbävningen i Mexiko City.

1985 Efter vulkankatastrofen vid Armero, Colombia gick Hoppets Stjärna in med stöd till ett rehabiliteringscenter för handikappade i huvudstaden Bogota. Ett samarbete som fortfarande är aktivt.

1986 Svåra Översvämningar i Argentina. Hoppets Stjärna gjorde en rad räddningsinsatser. Mat, förnödenheter och filtar delades ut till tusentals människor.

1986 Under flera år efter Tjernobylkatastrofen 1986 drabbades väldigt många barn och ungdomar av sköldkörtelcancer. Hundratals opererade barn från Ukraina, Vitryssland, och Ryssland fick komma till Sverige och Hoppets Stjärna i Kärrsjö på rehabiliteringsläger. Genom åren har mer än 40 stora lastbilar med sjukhusutrustning, mat, sängar och kläder skänkts till Ukraina, Ryssland och Vitryssland.

1987 Hoppets Stjärnas första biståndsdepå öppnades.

1988 Hoppets Stjärna väckte en världsopinion för 28000 döende och glömda unga pojkar i flyktinglägret Fugnido i Sudan. Insatsen räddade sedan hundratusentals människor till livet i även andra flyktingläger.

1989 När kommunismen föll i Rumänien i slutet av 1989 upptäcktes institutionsbarnen. Barn med funktionsnedsättningar ansågs vara ej rehabiliteringsbara. De institutionaliserades och behandlades väldigt illa. Hoppets Stjärna var den första organisationen att bistå dessa barn. Arbetet började med ett antal leveranser med förnödenheter, sen med utrustning till sjukhus, behandlingshem med mera. Hoppets Stjärna har sedan 1989 arbetat kontinuerligt för Rumäniens funktionsnedsatta. Vi har arbetat med att förändra attityder hos beslutsfattare, utbildat personalen kontinuerligt genom åren och mycket mer.

Argentina 1986

Sudan 1988

1990 En stark jordbävning norr om huvudstaden Manila på ön Luzon, Filippinerna. Tusentals omkomna och skadade. Hoppets Stjärna delar ut förnödenheter till drabbade.

1991 Situationen för de lettiska institutionsbarnen var lika dålig som i övriga Östeuropa. Med erfarenheterna från Rumänien inledde Hoppets Stjärna stora insatser även i Lettland. Utbildning och kunskapsöverföring tillsammans med hjälpmedel och utrustning harv skapat förändringar på alla plan i samhället.

1991 Vi körde även till Ryssland med en rad långtradare med matpaket som delades ut till fattiga och hungriga familjer i bakvattnet av kommunismens fall.

1991 Under första Irakkriget tvingades kurderna ut ur landet till Turkiet. Hoppets Stjärna levererade sex fullastade långtradare med förnödenheter till de kurdiska flyktinglägren i Turkiet.

1992 Matpaket delas ut till krigsdrabbade familjer i f d Jugoslavien.

1993 Startade arbetet bland strålskadade barn från Tjernobylområdet.

1994 Det omfattade folkmordet i Rwanda gjorde hela världen omskakad. En miljon människor mördades och två miljoner människor flydde sina hem. Många barn blev föräldralösa. Hoppets Stjärna stöttade från 1994 och tio framåt barnhemmet Hope and Care Rwanda, som fick många nya barn, med mat, kläder, hälsovård, utbildning med mera.

1995 Efter tyfonen Angela fungerade Hoppets Stjärnas skola i Taytay, Filippinerna som räddningscenter och vi delade ut matpaket till drabbade familjer i området.

1997 Bolgatangaregionen i norra Ghana drabbades av svår torka och skörden slog fel. En kvarts miljon människor svalt. Hoppets Stjärnas första insats innebar akut katastrofhjälp. Vi delade ut näringstillskott, vitaminer, mat, vatten och mediciner. Sedan inleddes ett långsiktigt arbete där vi bland annat byggde dammar och vattensystem för att underlätta för de utsatta människorna. Kvinnor fick utbildning i småföretagsverksamhet. Vi utbildade även lärare på flera olika nivåer.

1998 Sommaren 1998 drabbades Kina av förödande översvämningar efter ett längre period av skyfall. Hoppets Stjärna var en av de första organisationerna på plast att hjälpa de drabbade människorna. Efter det stödde vi rehabilitering och återuppbyggnad till de drabbade i ett stort antal provinser i olika delar av landet genom uppbyggnad av skolor och utrustning av dessa samt utbildning av lärare.

1999 Kosovokrisen; katastrofhjälp till flyktingar i Montenegro.

Östeuropa 90-talet

Filippinerna 1990

Kina 1998

2000 I juli år 2000 drabbades soptippen i Payatas i utkanten av den filippinska huvudstaden Manila av ett ras efter flera veckors ihållande regnstormar. Hundratals människor som bodde och arbetade på soptippen dog. Hoppets Stjärna gjorde flera akuta hjälpinsatser. Vi byggde även 30 bostäder till familjer som förlorat sina hem. Vi gav studiestöd till många drabbade barn och ungdomar.

2003 Under andra Irakkriget gav Hoppets Stjärna medicinsk syrgas till sjukhusen i södra Irak.

2003 I omgångar drabbades Nordkorea av svältkatastrofer i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Efter förfrågan från Nordkoreanska ambassaden gjorde Hoppets Stjärna hösten 2003 en stor leverans av förnödenheter. Vi gav förnödenheter i form av matlagningsolja, ris, socker, kosttillskott, sojabönor, och mjöl. Dessutom levererade vi varma kläder och skor. Mottagarna var barn på barnhem och barnhemsskolor på landsbygden.

2004 I slutet av året drabbades östkusten av Filippinerna flera tropiska stormar och tyfoner. Området Infanta på ön Luzon drabbas extra hårt med bland annat flera stora jordskred, och tusentals människor drabbades. Hoppets Stjärna gjorde flera insatser med förnödenheter. Efter de akuta insatserna, byggde vi 300 bostäder, grävde brunnar och byggde en skola som invigdes 2009. Skolan drivs än i dag av Hoppets Stjärna.

2004 Tsunamikatastrofen skakar hela världen. Hoppets Stjärna var med om en insats i Indonesien där lastbilar och helikoptrar undsatte utsatta människor på Sumatras västkust.

2004 Orkanen Jeanne slog till mot Haiti som en av många tropiska stormar hösten 2004, staden Gonaives drabbades svårt. Hoppets Stjärna gjorde en rad hjälpinsatser med mat och förnödenheter.

2006 Tyfon Durian slår till mot Luzon, Filippinerna med full styrka. Hoppets Stjärna gör hjälpinsatser med mat, vatten och andra förnödenheter i området runt Bicol.

2008 Orkanen Hanna och minst tre tropiska stormar drabbade Karibien och USA. Precis som 2004 är det området runt Gonaives som är värst drabbat. Hoppets Stjärna delar ut mat, och andra förnödenheter i våra projekt. Dessutom delade vi ut takplåt till hundratals familjer.

 

Filippinerna 2004

Indonesien 2004

Filippinerna 2006

Haiti 2008

2010 Jordbävningen januari 2010 i Haiti var förödande. Hoppets Stjärna gjorde flera akutinsatser direkt. Vi skickade ett läkarteam till Haiti som bistod med bland annat operationer. Sen delade vi ut mat, vattenrening. Vi byggde temporära skolor och delade ut skolmaterial. Sedan började den långsiktiga återuppbyggnaden. Vi byggde och renoverade skolor, vi genomförde flera byutvecklingsprojekt i alla projekt som vi arbetar i.

2013 Orkanen Haiyan slår till hårt mot Tacloban och Ormac, i provinsen Leyte, Filippinerna. Hoppets Stjärna skickar fem containrar som innehåller främst byggnadsmaterial, kläder och sjukvårdsutrustning. I botten på varje container ligger åtskilliga lager av något som det finns skriande behov av: plåttak till landets raserade byggnader. Totalt handlar det om 10 000 kilo plåt, skänkt av Plannja, som nu blir en del av landets återuppbyggnad.

2016 Orkanen Matthew drabbar ett Haiti som kämpat hårt för att komma tillbaka på fötterna efter jordbävningen fem år tidigare. Stora delar av sydkusten slås sönder. Hoppets Stjärna levererar mat, vattenrening och andra förnödenheter till tio byar i flera omgångar. Vi delar även ut skolmaterial cirka 5000 skolbarn i dessa tio byar. Vi har även delat ut fiskebåtar till fiskarna i byn Roche Jaboin. Alla båtar förstördes när orkanen slog till.

2018 Norra Argentina drabbas av svåra och långdragna översvämningar. Många av ur Tobafolket som Hoppets Stjärna arbetar med drabbas. Vi delar ut matpaket i byarna runt Saenz Pena. När vattnet försvunnit så delade vi ut madrasser till familjerna.

2019 Norra Argentina drabbas åter igen av kraftiga skyfall och utdragna översvämningar under senvåren. Vi delar ut matpaket och madrasser till de drabbade i byarna.

2021 Efter jordbävningen i augusti 2021 genomförde vi flera utdelningar i närområdet runt byn Cavaillon. Läs mer om insatserna här.

 

Haiti 2010

Haiti 2016

Argentina 2018

Se fler filmer på Star of Hope Play

Star of Hope Play

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org