Idag är det internationella lärardagen. Tack för vad du gör som lärare eller någon annan undervisande personal.

Årets tema, “Att värdesätta lärare, förbättra deras status”, förkroppsligar de grundläggande principerna för den femtio år gamla rekommendationen samtidigt som det visar på behoven av att stödja lärare som återspeglas i FN’s ”Sustainable development Goals” som sats upp.

Lärarna är nyckeln till att uppnå mål nummer 4: “Försäkra inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Jag har träffat många lärare på mina resor för Hoppets Stjärna till projekten. Det känns alltid bra att se, inte bara lärarna, utan all personal göra det bästa de kan för att hjälpa barnen att få en bra start i livet. Ser fram emot att följa upp frågan inom kort.

Tack för det ditt stöd till Hoppets Stjärna och arbetet i de olika länderna.

teacher 7

teacher 100

teacher 103

Dela med dina vänner: