Tillgången till mat och problem med undernäring är långvariga utmaningar i Haiti. Redan innan den stora jordbävningen 2010 hade Haiti en av de tyngsta bördorna på västra halvklotet gällande hunger och undernäring.

Av Haitis 10,7 miljoner invånare är 50% är undernärda. 59% av befolkningen lever i fattigdom och nästan 25 procent i extrem fattigdom.

Jordbruket är centralt för den haitiska ekonomin och sysselsätter över hälften av befolkningen och tjänar som den främsta inkomstkällan på landsbygden. Trots detta har jordbrukssektorn i Haiti fått lite stöd från den nationella regeringen och produktiviteten har lidit. När Haitis befolkning växer ökar den årliga efterfrågan på mat. Med den ineffektiva livsmedelsproduktionen som dessutom drabbas av naturkatastrofer till och från försvårar det för befolkningen på landsbygden.

Förskolebarn i Boyer på väg att tvätta händerna innan lunchen

Därför är Hoppets Stjärnas lunchprogram så otroligt viktigt. Fler än 3 400 barn plus all skolpersonal på sju skolor får i sig ett mål lagad mat, för många den enda måltiden. Det är inte lätt att studera hungrig, vem skulle orka det?

Lunchprogrammet är ett mycket avgörande inslag för ett lyckosamt långsiktigt arbete i Haiti. Men med den häftiga inflationen, nästan 15% 2017, som grädde på moset så behövs det hjälp för att Hoppets Stjärna ska kunna säkerställa lunchprogrammet på skolorna på kort och lång sikt.

Klicka här för att bli lunchkompis idag! 

Två förskoletjejer i Dano är mätta, glada och redo för nya lektioner.

Problemlösning är mycket enklare med näring i kroppen.

Dela med dina vänner: