Idag är det sex år sedan den förödande jordbävningen i Haiti som bland annat plattade till stora delar av huvudstaden Port-au-Prince. Även om det har hänt en hel del så känns det som landet fortfarande står och stampar på sina håll. Man staplar fram med små steg tack vare korruption och politisk instabilitet, och är fortfarande väldigt sårbart för nya katastrofer.

De största bristerna ligger inom utbildning, elektricitet, och ledning på alla olika nivåer från president och neråt. Ett stort problem är att intäkterna från utländska givare har sjunkit från 12% av BNP 2010 till 7% av BNP 2014. Statens inhemska inkomster var löjliga låga 1,1 miljarder USD.

En annan svårhanterlig faktor för Haitis ekonomi och folk är att Haitis valuta Gourde har förlorat 20% mot den så viktiga amerikanska dollarn. Alla importerade produkter som betalas i dollar blir mycket dyrare. Detta har drivit upp inflationen under året och var 12% i november jämför med november ett år tidigare.

Få människor och företag betalar skatt, och staten kan inte förse invånarna med olika typer av service och lagstiftning. Oavsett vem som blir president i det försenade avgörande valet den 24 januari har ett gigantisk berg att klättra upp för innan man kan se nått ljus i horisonten.

Utbildningssektorn är en utsatt hela tiden. Myndigheterna lovar en massa, men det händer väldigt lite. Dock, i oktober signades “National Pact for Quality Education”, där alla parter i ett åtgärdspaket med åtta punkter lovade att göra allt för att utveckla skolan i Haiti. Bland annat ska budgeten för utbildning garanterat vara minst åtta procent av BNP, vilket betyder en fördubbling av nuvarande budget. Återstår att se hur detta paket utvecklas på sikt.

Programmet innebär också en satsning på lärarna. Tyvärr verkar det redan vara problem, då en stor del av lärarna inom de statliga skolorna går ut i strejk den 15 januari på grund av dåliga förhållanden och uteblivna löner.

Hur ligger Hoppets Stjärna till? Vi har återuppbyggt alla förstörda och och skadade skolor som drabbades i jordbävningen. Vi har byggt ut dem, och utvecklat steg för steg. Alla 3 000 skolbarn som Hoppets Stjärna stöttar har en bra skola med utbildade lärare att gå till. De får undervisning, skollunch och har tillgång till säkert dricksvatten. Flera skolor erbjuder nu datorundervisning. Skolorna har bibliotek, matsal, lekparker, rena toaletter med mera. Men vi vill göra mer för de fattiga och utsatta barnen i Haiti. Vi vill utveckla skolorna ännu mer.

För att utveckla de skolor och byar vi jobbar i så behöver vi fler faddrar. Gå till https://www.starofhope.se/ för att se hur du kan hjälpa till. Alla hjälp uppskattas.

Några bilder från Haiti:

1 haiti 1

1 haiti 2

1 haiti 5

1 haiti 6

1 haiti 7

1 haiti 10

 

Dela med dina vänner: