11 april 2020
Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor
Utdelningen av getter, hönor, och fruktträd efter julkampanjen ”Levande Gåvor” är avslutad. Stort tack till alla som skänkte en gåva till denna populära kampanj.

Gåvorna beställdes bland annat i vår gåvoshop och beställarna fick gåvobevis att ge bort till nära och kära. Nytt för i år var att givare kunde skänka bort fruktträd och tack vare alla generösa givare har vi nu delat ut dessa gåvor till utsatta familjer i våra projekt.

Sedan get- och hönsprogrammet initierades 2009 har tusentals getter och hönor delats ut till barn som bor i fattiga byar i Haiti och i flera länder. Dessa djur är populära då de är billiga i drift och klarar sig väldigt bra själva.
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 6
Flera personer i varje byledning är utbildade i hur man vårdar getter, när det gäller exempelvis vaccination och parning, och det säkerställer programmets framgång även på lång sikt. Getterna och hönorna köps in på marknader i byarna, och lokalekonomin gynnas.

En annan viktig del av projektet är villkoret att den som fått en get sedan måste ge bort dess första killing till någon annan i byn. Var och en som blivit hjälpt får alltså i sin tur hjälpa någon annan, och på så vis sprider sig hjälpen som ringar på vattnet.

I Rumänien har vi delat ut bland annat getter de senaste fem åren i byar där vi stöttar romska familjer. Det har varit mycket uppskattat bland de fattiga familjerna, som även de ser värdet i dela med sig av killingarna till andra familjer i byarna så fler få ta del av de generösa gåvorna.
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 10
Vårt varmaste tack till alla som valde att ge bort dessa julklappar till förmån för Hoppets Stjärna och de barn vi hjälper! Tack vare er får familjer nu en möjlighet till en bättre och hoppfullare framtid. Varje gåva gör stor skillnad för mottagarna.
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 4
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 5
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 8
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 7
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 11
Star of hope Get- och hönsprogrammet har delat ut tusentals getter och hönor Levande 9