Hjälp Ukrainas barn

Hjälp Ukrainas barn!

Kampen fortsätter i Rumänien.
Med din gåva ser du till att ukrainska barn på flykt får:
sova gott, äta sig mätta och gå i skola och leka.

Du hjälper barnen att börja leva igen!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Ukraina”.

 

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org