Av erfarenhet vet vi att Hoppets Stjärnas fadderstöd fungerar. De allra flesta av våra barn går klart grundskolan och många går vidare till högre studier. För oss verkar det kanske självklart, men för ett barn vars föräldrar knappt kan läsa och skriva är det en bedrift. För dem är det inte självklart att skicka barnen till skolan framför att till exempel skicka dem till ett arbete eller låta dem ta hand om småsyskon och hem.

En viktig beståndsdel i framgången är våra faddrar. En fadder ger inte bara materiellt stöd, det faktum att han eller hon finns, att man visar att man bryr sig, höjer barnens självkänsla något oerhört.

Genom vårt arbete ger vi barnen och deras föräldrar ett hopp om att det går att ändra till synes hopplösa situationer. Med våra faddrars insatser skapar vi hållbar utveckling och räddar liv!
Klicka på länkarna nedan och läs om några före detta fadderbarn som gått vidare och idag lever ett helt annat liv än de skulle ha gjort utan fadderstöd.

Miguel – egen företagare
Daniel – advokat
Ruth – psykolog
Timoteo – lärare
Rosemarie – lärare
Maria – sjuksköterska

Bli fadder du också

Dela med dina vänner: