En tredjedel av all producerad mat för människor förloras eller förstörs årligen. Det motsvarar 1,3 miljarder ton. Kostnaden för det är 680 miljarder dollar om året bland i-länderna, och ytterligare hälften den kostnaden i u-länderna.

Det motsvarar 95-115 kilo mat per person i Europa och USA. Maten som slängs i Europa skulle kunna ge mat till ytterligare 200 miljoner människor. Maten som slängs och förstörs i produktionen i  de fattiga länder skulle kunna ge mat till ytterligare 300 miljoner människor.

Trist men sant! 

Text och foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Dela med dina vänner: