Hoppets Stjärna har arbetat i Argentina sedan tidigt 70-tal. Arbetet har från starten gått ut på att hjälpa fattiga och utsatta människor från ursprungsbefolkningarna. Framför allt minoritetsgruppen Toba (kallas även Qom), men även andra i provinsen Chaco.

Arbetet har kommit långt genom en rad olika insatser och satsningar. Allt fler kommer ut ur skolan med bättre hälsa och de är bättre utbildade och kan söka sig vidare till högre utbildningar.

Dock är det många som fortfarande behöver hjälp. Chacos ekonomi är underutvecklad, och är den tredje fattigaste av alla provinser i Argentina.

Ekonomin är numera blandad, men den viktiga jordbrukssektorn har varit hårt drabbad de senaste årtiondena. Det påverkar många från gruppen Toba, då många har arbetat inom denna sektor.

Knappt 50% av befolkningen i Chaco lever under fattigdomsgränsen, och var sjätte barn i åldern 2-5 år löper risk att drabbas av undernäring. Många familjer bor fortfarande i hus byggda av lera, grenar och korrugerad plåt. En hel del har stampat jordgolv.

Provinsen har inte hängt med i utvecklingen i landet, tyvärr. Hoppets Stjärnas arbete gör skillnad, och är viktigt på kort och lång sikt. Men mycket mer måste och ska göras för att lyfta de hårdast drabbade upp ur misären.

poor 1

poor 2

poor 3

Dela med dina vänner: