Den filippinska läsåret 2016-2017 startade den 13 juni. Miljontals skolbarn är tillbaka i klassrummet. Nämnda läsår består av 54 dagar för första kvartalet, 48 dagar för det andra kvartalet, en annan 48 dagar för det tredje kvartalet, och 52 dagar för det fjärde kvartalet. Det kommer officiellt avslutas den 7 april 2017.

Detta läsår markerar också ett fullständigt genomförande av K-till-12 programet i landet, särskilt Senior High School (SHS).

Programmet K-till-12 omfattar förskolan plus 12 års grundutbildning (sex års grundskola, fyra års Junior High School, och två års Senior High School [SHS]) för att ge tillräcklig tid för behärskning av begrepp och färdigheter, utveckla livslångt lärande och förbereda de studerande för högre utbildning, mellannivåkompetens, sysselsättning och företagande.

Varje filippinskt barn har nu tillgång till förskoleverksamhet. Vid 5 fem års ålder börjar barnen skolan och ges möjlighet att långsamt anpassa sig till formell utbildning

Hoppets Stjärnas skola i Taytay, Filippinerna, vilken jag besökte för första gången för nästan 20 år sedan, är fortfarande mycket fin och funktionell. Den har utvecklats till ett stort lärocenter för fattiga människor i slumområden i utkanten av landets huvudstad Manila.

Många barn har fostrats i skolan, utvecklats till unga vuxna och sedan påbörjat universitetet och blivit yrkesverksamma inom olika områden. Jag är imponerad på många sätt. Skolan har expanderat under åren. Skolan försöker nu även att anpassa sig till det nya K-till-12 programmet.

Den numera obligatoriska förskolan med tre klasser har dragits igång. Dock kommer Senior High School genomföras nästa läsår. Mer medel behöver för att slutföra byggnaden som nu är halvklar. Synd att den inte är klar ännu, men det blir intressant att se vilka framgångar som kommer komma ut ur den när den är klar.

Jag ser fram emot den färdiga skolan och mitt nästa besök inom en snar framtid.

Blog 1

Blog 2

Blog 3

Blog 4

Blog 5

Blog 6

 

Dela med dina vänner: