Tillgången till rent vatten i Haiti har varit och är ett stort problem. Jag har har skrivit om dessa problem flera gånger men nu har det kommit en ambitiös myndighetsplan att förbättra tillgången till rent vatten.

Som en del av er vet så kämpar Hoppets Stjärna hårt för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten i de skolor och byar det jobbas.

Mindre än hälften av haitierna på landsbygden har tillgång till vatten. 24% har tillgång till en toalett. Sjukdomar som kolera, hepatit B, dysenteri sprids genom förorenat vatten i Haiti. Dålig tillgång till rent vatten gör det lättare för vissa sjukdomar att sprida sig.

Förbättrad sanitet handlar också om beteende. Medan tillgång till en toalett eller rent dricksvatten är avgörande, är det viktigt att främja vissa beteenden. Att veta hur viktigt rent vatten är, hur man renar vatten och hur man tvättar händer och mat på rätt sätt är alla viktiga för att förebygga sjukdomar. Detta jobbar Hoppets Stjärna hårt med på skolorna.

Nyligen släpptes det en ambitiös plan att förbättra vattentillgång och sanitet i landet. Man ska bland annat bygga stora allmänna toalettområden i huvudstaden så folk inte ska uträtta sina behov utomhus, vilket är vanligt. Man ska bygga en plaströrsfabrik för att minska kostnaderna för att bygga ut vattenledningssystemet. De importerade rören är väldigt dyra.

De nya vattensystemen ska nå de områdena på landsbygden som har det sämst ställt, och målet är att 86% av befolkningen ska ha tillgång till rent dricksvatten inom fem år. Får hoppas de lyckas! Det är välbehövligt!

I de projekt Hoppets Stjärna arbetar så finns det sedan några vatten och toaletter på alla skolor. I flera byar har det börjat grävas vattenbrunnar även ut i byarna så fler får tillgång till det livsviktiga vattnet.

Många barns första uppgift efter skoldagens slut är att hämta vatten. En del får gå väldigt långt för att hämta vattnet.

Hoppets Stjärna har arbetat i Haiti sedan 1970-talet. Idag har vi 3 500 fadderbarn i sju skolor och driver en rad byutvecklingsprojekt. Klicka här för att läsa mer om Hoppets Stjärnas arbete i Haiti. 

Dela med dina vänner: