GranskadGodkand GG 2017

Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för Hoppets Stjärnas arbete. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, hjälper vi dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i.

Konkret görs detta bland annat genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. För hur ska en människa kunna göra självständiga val och påverka sin situation om han eller hon inte har kunskap om sina rättigheter, inte är frisk och inte får äta sig mätt?

En viktig del av detta arbete är att även förbättra barnens närmiljö. Vi menar att för att förändra ett barns livssituation så räcker det inte med att bara hjälpa det individuella barnet, vi måste även utveckla hans eller hennes omgivning. Detta gör vi bland annat genom att borra brunnar, bygga dammar, utbilda föräldrar och ge stöd till inkomstbringande verksamheter för kvinnor. För att dessa insatser ska bli hållbara är det viktigt att de görs i samarbete med dem som har inverkan på barnets liv. Hoppets Stjärna arbetar därför för att påverka och samarbeta med de lokala myndigheter, organisationer, grupper och individer som påverkar barnets livssituation i respektive land.