GranskadGodkand GG 2017

Varje år drabbas världen av katastrofer, både orsakade av människor och naturen. Tyvärr kan vi inte förhindra att katastrofer inträffar, men vi kan bistå dem som drabbats. Rätt hjälp i rätt tid kan rädda hundratusentals människor.

Hjälpen delas ut av våra lokala samarbetsorganisationer och myndigheter vi samarbetar med. Alla som drabbats har lika stor rätt till katastrofhjälp,oavsett sådant som religion, kön eller etnisk tillhörighet. Korruption motarbetas konsekvent genom strikta avtal med våra partners. Våra insatser kännetecknas av ett långsiktigt ansvar. Många av de projekt vi idag stöder har börjat med en katastrofinsats.