GranskadGodkand GG 2017

Situationen som råder i den familj och det hem som vi föds in i är avgörande för vilken start vi kommer att få i livet. Om ett barns föräldrar inte har kunskap om näringslära eller vanliga sjukdomar och hur de kan botas, eller om föräldern eller föräldrarna inte kan läsa vad det står på en medicinburk, kommer detta att drabba barnen. Därför arbetar Hoppets Stjärna även med att utbilda och stärka föräldrarna.

Detta gör vi bland annat genom att utbilda barnens föräldrar på kvällskurser, där de får lära sig att läsa, skriva, vikten av näringsriktig mat och enkel hälsovård. I många länder är det mamman som ensam har försörjningsansvaret. Flera av våra insatser inriktar sig därför på att stärka kvinnans position i samhället genom att skapa inkomstbringande verksamheter för just kvinnor. Hoppets Stjärna arbetar även aktivt med att involvera föräldrarna eller föräldern i barnens skolarbete, bland annat genom att bjuda in dem till olika festligheter på skolan där barnen sjunger, dansar och visar vad de lärt sig.