GranskadGodkand GG 2017

Dennis bloggar bild

Under 2016, var nästan alla tio län (eller departments) i Haiti påverkade av olika klimatchocker: torka, orkan och översvämningar.

På grund skördeförluster och den kraftiga devalveringen av den lokala valutan Gourde så står hushållen inför en avsevärd försämring av deras köpkraft, med en inflation som överstiger 14%.

Av Haitis tio län, så befinner sig sex av dem i kris och tre i stress. Kommer det gå så långt som en utdragen svältkatastrof?

När kommer det att vända för Haiti?

Blog bois negresse 9

Haiti Cholera 1

Haiti Cholera 7