GranskadGodkand GG 2017

Allt fler människor, särskilt i världens utvecklingsländer, flyttar från landsbygden in till storstadsområden. När antalet människor i storstadsregioner växer ökar också pressen på staden att kunna ta hand om alla nya invånare, något många städer i världens utvecklingsländer inte klarar av.

Det ska ordnas med nya bostäder, sophämtning, vatten, avlopp, sjukvård, skolor, elektricitet och arbetstillfällen. Ofta hinns detta inte med eller så har man i vissa fall inte förstått vilka enorma behov man ställts inför innan det är för sent. Resultatet blir ofta stora slumområden av olika sorter där nyinflyttade får klara sig utan sådant som sophämtning, avlopp, elektricitet och annan social service.

Utanförskapet växer hos den inflyttade befolkningen som upplever situationen som alltmer desperat. De får ingen hjälp från sin regering, hittar inga jobb och tvingas se på när deras barn även här växer upp utan tillgång till läkarvård, utbildning och ofta tvingas gå hungriga. Många barn hamnar på gatan där de gör vad de kan för att överleva; pantar burkar, stjäl, säljer tjänster eller sig själva.

Hoppets Stjärna arbetar därför för att underlätta och utveckla livsvillkoren på landsbygden och minska flykten till storstäderna. Livet i många byar har förbättrats genom utbildning i nya jordbruksmetoder, utlåningsbanker för utsäde och jordbruksredskap, utbyggnad av vattenförsörjning och stöd till vägbyggen. För att hitta alternativa försörjningsmöjligheter erbjuder Hoppets Stjärna på många platser även hantverkskurser och yrkesutbildningar.