GranskadGodkand GG 2017

En viktig del av Hoppets Stjärna arbete är att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar. Detta gör vi exempelvis genom att ge stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera till lokala myndigheter och vårdpersonal.

Målet med arbetet är att förbättra levnadsvillkoren för barnen genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att lära ut rättigheter och förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort gentemot barn med funktionsnedsättningar. Synen på dessa barn har på många platser länge präglats av föreställningen att människor med funktionshinder inte kan bidra till samhället, och att de därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de inte fått någon möjlighet att utvecklas som människor och leva fullvärdiga liv. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad.