GranskadGodkand GG 2017

Trinidadkampanj 2017 m logga

Trinidads barn behöver oss!

I 30 års tid har Hoppets Stjärna byggt upp en verksamhet som gett hopp och framtidsutsikter till slummens mest utsatta barn i Trinidad. Nu hotas verksamheten av nedskärningar eftersom antalet faddrar inte räcker till. Låt det inte hända! Du kan se till att barn får gå i förskolan, och på så vis tar det första steget mot ett bättre liv. Bli förskolefadder!

Gå till Fadderjakten för att läsa mer om våra fadderskap