GranskadGodkand GG 2017

En stor del av Hoppets Stjärnas verksamhet finansieras av insamlade medel. Syftet med dessa insamlingar är att nå vår vision och våra mål. Huvudsakligen sker insamlingen genom fadderverksamhet men även enskilda gåvor vid exempelvis kampanjer förekommer.

Nedan kan du ladda ner vår policy som är till för att visa vilka riktlinjer, principer och regelverk Hoppets Stjärna följer när vi samlar in pengar i Sverige.

Dokument