GranskadGodkand GG 2017

 Ullrika Kallin, Verksamhetschef

(född 1965, bor i Kärrsjö) Anställd på Hoppets Stjärna sedan 1986

Ullrika har sedan 1986 arbetat inom organisationens alla delar. Bland annat har hon varit ansvarig för fadderavdelningen och ekonomiavdelningen. Hon har även suttit med i ledningsgruppen under många år. Ullrika tillträdde som verksamhetschef i organisationen under 2013.