GranskadGodkand GG 2017

Hoppets Stjärnas historia

Hoppets Stjärna är en insamlingsstiftelse som stiftades 1979 av missionsföreningen Tältmissionen.

Hoppets Stjärna startade som ett barnhem för föräldralösa barn i Brasilien 1970. Den svenske evangelisten Erik Gunnar Eriksson hade under ett av sina besök i landet mött en döende liten pojke, ett möte som förändrade Erik Gunnars liv. Missionsorganisationen Tältmissionen, som han bildat några år tidigare, utökade därefter sin klassiska missionsverksamhet till att även omfatta omsorgen av utsatta och behövande barn. 1979 stiftade missionsföreningen Tältmissionen på sin årsstämma hjälporganisationen Hoppets Stjärna.

Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse, som blev det juridiska namnet, fick som uppdrag att finansiera och utveckla den sociala delen av missionsuppdraget. Detta uppdrag gäller även idag. Styrelsen för Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse utses av missionsföreningens årsstämma, som även godkänner stiftelsens förvaltningsberättelse samt beviljar ansvarsfrihet för insamlingsstiftelsens styrelse. Insamlingsstiftelsen anses därmed ha likvärdig demokrati och öppenhet som en ideell förening.