GranskadGodkand GG 2017

  • Allmänt

  • Som fadder får du

  • Fadderskap

  • Betalning/Ekonomi

  • Adresser biståndsländer

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får angående fadderskap. I flikarna ovan har vi delat upp frågorna i olika kategorier för att du enklare ska hitta de svar du söker. Undrar du över något som vi inte tar upp här, är du välkommen att kontakta oss; på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0662-461 00 eller använd vårt kontaktformulär.

Drygt 80% av de medel vi har att arbeta med kommer från enskilda faddrar, givare och företag. För oss är det därför oerhört viktigt att du som fadder trivs med ditt fadderskap.

Varför satsar Hoppets Stjärna på fadderskap?
Utan faddrar kan inte Hoppets Stjärna förändra något! Men tillsammans kan vi nå ett mål, att barn i världen ska få sina primära behov tillgodosedda. Det är ett långsiktigt arbete och genom att du är fadder i Hoppets Stjärna kan vi tillsammans ha långsiktiga mål. Du kan följa ett projekt, se utvecklingen och vara en del av en helhet.

Fungerar verkligen fadderstöd?
Ja, det gör det! Av erfarenhet vet vi att fadderstöd fungerar. De allra flesta av våra fadderbarn går klart grundskolan och många går vidare till högre studier.
Som fadder ger du inte bara materiell hjälp. Med din faddergåva visar du också att du bryr dig om. Det höjer barnens självkänsla och motiverar dem att studera och förändra sina liv. Som fadder ger du både barnen och deras föräldrar hopp om att det går att ändra till synes hopplösa situationer. Du är med och skapar hållbar utveckling och räddar liv!
Här kan du läsa om några före detta fadderbarn som idag lever ett helt annat liv än de skulle ha gjort utan fadderstöd.

Vad används faddergåvorna till?
Hoppets Stjärna arbetar främst för att ge barn en bra start i livet, genom bland annat skolgång, mat och hälsovård eftersom vi menar att det är en förutsättning för all utveckling.
Konkret används din gåva till skolmaterial som skolböcker, pennor, kritor, anteckningsböcker, skolbänkar och stolar. Den används också till lokalhyror, skolluncher, löner till lärare, pedagoger och övrig personal med mera.

Hur vet jag att min faddergåva når fram till fadderbarnet?
I de flesta länder där vi arbetar finns uppbyggda Star of Hope organisationer som ansvarar för att barnen får den hjälp de behöver. I andra länder finns avtal med lokala organisationer med motsvarande ansvar. Våra medarbetare i de olika länderna samt personal från Hoppets Stjärna, besöker regelbundet projekten och kontrollerar att arbetet fungerar.

Vilka barn får vara med i ett projekt?
Många av våra skolor och förskolor finns i byar där det tidigare inte fanns någon skola. Här försöker vi ge plats för samtliga barn. På andra platser får behovet styra. Vi strävar efter att hjälpa de barn som har störst behov.

Barn i projektet som inte har någon fadder, får de ingen hjälp?
Jo, de får hjälp eftersom faddergåvorna inte går direkt till något enskilt fadderbarn utan till projektet där barnet finns.

Vad betyder det att ha ett 90-konto?
90-kontot kan liknas vid en garanti för att din gåva förvaltas väl. För att få ett 90-konto måste man följa regler och bestämmelser som gäller för seriösa biståndsorganisationer. På Svensk Insamlingskontroll kan du läsa om vad som krävs för att få och behålla ett 90-konto.

Kan jag och en vän gå ihop och bli fadder tillsammans?
Ja, flera personer kan tillsammans vara fadder för ett barn eller projekt. Vi är flexibla och måna om att du ska kunna hjälpa på det sätt som passar dig bäst. Kontakta oss så lägger vi upp det på bästa sätt.

Vad händer när jag anmält mig som fadder?
Utifrån vilken fadderform du valt, skickas information och bilder om ditt projekt till dig via post eller mail. Som personlig fadder får du även ett kort på ditt fadderbarn och får veta mer om barnets bakgrund och livssituation. Du får även välja det betalningssätt som passar dig bäst, Plusgiro, Autogiro eller via mobilen.

Hur länge binder jag mig för att vara fadder?
Att vara fadder är ett långsiktigt åtagande och vi hoppas att du vill vara med länge. Fadderskapet är dock frivilligt och du kan avsluta det när som helst genom att ta kontakt med Star of Hope.

 

 

Att stödja ett barn genom att vara fadder är något av det bästa du kan göra för ett behövande barn. Som fadder är du inte bara med och ger materiell hjälp, det faktum att du finns, att du med din faddergåva visar att du bryr dig, höjer barnens självkänsla något oerhört.

Som fadder hos Star of Hope är du med och skapar förutsättningar för att hela byar och samhällen ska utvecklas. Du är med och ger en liten människa möjlighet till utbildning, mat och omsorg. Dina pengar går aldrig direkt till det enskilda barnet, pengarna används i det projekt där barnet finns, något som gynnar alla barn på förskolan, skolan eller dagcentralen och i slutändan hjälper dina pengar hela byn.

Som fadder får du 
- Bild på ditt barn eller det projekt du stöder - Information om barnet/projektet och landet 
- Tidningen Rapport & Resultat två gånger per år- Regelbunden information om Star of Hopes arbete
- Kontaktuppgifter till ditt barn/projekt
- En möjlighet till förståelse och inblick i en helt annan kultur

Som fadder är du med och gör någonting betydelsefullt som du ska vara stolt över! Genom att vara fadder hos Star of Hope bidrar du till att ändra möjligheterna för barn som har det svårt, till något bättre.

Vad innebär det att vara Stjärnfadder?
Som Stjärnfadder kan du ge ett bidrag där vi slussar pengar och resurser där behovet är som störst. Idag har vi fler naturkatastrofer och händelser som på kort tid kraftigt kan försämra förutsättninganra lokalt. SOm Stjärnfadder vet du att ditt fadderskap ALLTID hamnar där behovet är som störst oavsett var i världen händelser utspelas.

Vad innebär det att vara Landsfadder?
Som Landsfadder stöder du ett Land som helhet och följer inte något specifikt barn, skola eller projekt. Landsfadder kan du till exempel vara för vårt arbete i Rumänien, där vi bl.a. jobbar bland barn med funktionsnedsättningar, eller med vår rullande klinik i São Paulo, Brasilien. På några platser arbetar vi för att förbättra villkoren för samtliga barn i en hel by, du blir en del i vår övergripande arbete för att förbättra förutsättningarna i det Land du väljer. När du blir fadder får du information om ditt Land samt ett foto på några av barnen som representerar det satsningar vi gör i det land du valt.

Vad innebär det att vara Barnfadder?
Grundtanken med Barnfadder är att du ger ett eller flera barn en bra start i livet genom personligt fadderskap. VArje månad ger du ett valfritt belopp till ett barn från det land du väljer. Vi skickar ut informationen till dig så fort du betalat och valt det land där du vill ha ett fadderbarn.

Vad innebär det att vara Lunchkompis?
Grundtanken med Lunchkompis är bred hjälp med små resurser – som Lunchkompis ger du en mindre summa varje månad, det gör att fler har råd att vara med. Den lilla insatsen från många, tillsammans med låga kostnader, gör att hjälpen räcker långt. Som Lunchkompis ger du ett eller flera barn ett rejält mål mat om dagen, ett barn som får mat, mår bättre är friskare och gladare och kan tillgodo se sig den utbildning barnet går.

 

Som fadder hos Star of Hope får du också löpande information om vårt arbete i världen.

Hur går jag tillväga om jag vill betala via:
- Plusgiro
Har du valt att betala din faddergåva via Plusgiro, får du varje månad ett brev med ett förtryckt inbetalningskort till vårt plusgiro 90 16 02-3. Längst upp till vänster på inbetalningskortet finns namnet på ditt fadderbarn eller fadderprojekt och din avtalade faddergåva.
Nedanför dina fadderåtaganden hittar du månadens insamling. Att ge en gåva till den är frivilligt. I brevet du får, berättas om den aktuella insamlingen och annan generell information från Star of Hope. Gåvor som överstiger den avtalade månatliga faddergåvan går till månadens insamling.
OBS! vid betalning till vårt Plusgiro 90 16 02-3 kan du inte lämna något meddelande på inbetalningskortet.

- Internetbank
Brukar du betala dina räkningar via Internetbank finns all information du behöver i OCR-numret. Tänk på att vårt OCR-nummer ändras varje månad.
OBS! Om du vill ge en “extragåva” till ditt fadderbarn/projekt måste du använda vårt Plusgiro 90 02 53-6 , se mer information om Extragåvor här.

- Autogiro
Om du vill betala via Autogiro skickar vi dig en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Har du E-legitimation, kan du även anmäla dig för Autogiro online här >>

Vilka är fördelarna med att betala via Autogiro?
För dig som fadder är det bekvämt på så sätt att du inte behöver komma ihåg att sätta in gåvan via Plusgiro varje månad. För oss som organisation sparar det tid och pengar.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot en månad?
Om det saknas pengar på kontot på dragningsdagen (vardagen närmast den 28:e i månaden) dras inga pengar den månaden. Att ha bevakning på kontot, eller flera dragningar kostar extra för oss som organisation. Vet du med dig att det saknats pengar någon månad, betala gärna in gåvan direkt till 90 02 53-6, uppge ditt givarnummer så kommer pengarna rätt.

Hur gör jag om jag vill sluta betala via Autogiro?
Kontakta oss så fort som möjligt så avslutar vi ditt Autogiro.

Hur gör jag om jag byter bankkonto?
Meddela oss så skickar vi en ny blankett och avslutar den gamla fullmakten.

Kan jag ändra beloppet på min gåva?
Ja, det går bra, kontakta oss.

Jag har flyttat, hur meddelar jag er det smidigast?
Skicka oss ett mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0662-461 00. Du kan även ändra din adress själv på Min sida


Om jag tappat bort min betalningsavi, hur gör jag då?
Betalar du via Internetbank kan du sätta in din gåva ändå. Använd vårt Plusgiro 90 02 53-6. Uppge ditt givarnummer eller namn och adress, samt ändamålet för din gåva då kommer pengarna rätt. Annars maila eller ring oss så skickar vi en ny.

Att få ett brev från sin fadder i Sverige betyder mycket för våra fadderbarn runt om i världen även om de tyvärr kan vara dåliga på att svara. Här nedan ser du vilken adress du ska använda.

Kom ihåg! - om du skickar brev eller paket till ditt fadderbarn, skriv aldrig barnets namn utanpå brevet/paketet. Skriv det på en lapp inuti, tillsammans med ditt namn och adress.
OBS! Detta gäller alla länder förutom Ryssland och Vitryssland, har du fadderbarn där ska du skriva barnets namn utanpå paketet eller brevet.

Här finns även e-mail adresser till respektive land, för att du snabbt och enkelt ska kunna få svar på dina frågor. Kom ihåg att alltid skriva på engelska.

Argentina     Brasilien     Filippinerna    
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Adress:       Adress:       Adress:      
Fundacion Evangelica El Buen Pastor Estrela da Esperanca     Star of Hope Philippines  
Casilla de Correro 39     Rua Liberdade 442 Embare   P.O. Box 154    
3700 Pres. Roque     CEP: 11025-031 Santos – São Paulo Greenhills Post Office    
Sáenz Peña, Provincia Chaco   BRAZIL       Greenhills, San Juan, M.M  
ARGENTINA               Philippines 1502      
                       
Ghana       Haiti       Kenya      
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Adress:       Adress:       Adress:       
Star of Hope Ghana     Star of hope Haiti     Star of Hope Kenya  
P.O. Box 10206     Boite Postal 15487     P.O. Box 86346    
Accra       Petion-Ville     80100 Mombasa      
GHANA       HAITI, West-Indies     KENYA        
                       
Lettland       Rumänien     Ryssland    
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Adress:       Adress:       Adress:      
Velki Association     Star of Hope Romania   Help to Childen Charity Foundation
PO Box 117     Bariera Veche nr. 3     Varshavskaya street 37 - building 1, apt 170
Riga-LV-1011     Cod 707027     St. Petersburg    
LATVIA       IASI       196191 RUSSIA    
        ROMANIA            
                       
Trinidad       Vitryssland            
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.          
Adress:       Adress:              
Star of Hope International Pre-school BelAPDiMi            
Ivy Naomi Reid     Serdish Str 9            
Bourg Mulatresse     Minsk 220082            
Lower Santa Cruz     BELARUS            
Port of Spain                    
TRINIDAD