GranskadGodkand GG 2017

Nyckeltal för Hoppets Stjärna

 Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Insamlingskostn./medel från all 8,5 % 9,1 % 11,3 % 11,5 % 12,5 %
Ändamålskostn./summa intäkter 84,1 % 79,2 % 78,8 % 75,2 % 75,5 %
Adminkostn./summa intäkter 8,2 % 8,0 % 8,7 % 9,2 % 10,8 %

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt.Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.

Verksamhetschefens lön uppgår till 43 814 kronor i månaden.

Mer om löner och ekonomi kan läsas i Hoppets Stjärnas årsredovisningar

Dokument