GranskadGodkandGG 2016 2

Nyckeltal för Hoppets Stjärna

 Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Insamlingskostn./medel från all 9,1% 11,3% 11,1 % 12,5 % 11,5 %
Ändamålskostn./summa intäkter 79,2% 78,4 % 75,2 %  75,5% 83,0 %
Adminkostn./summa intäkter 8,0% 8,7 % 9,2 % 10,8 %  8,4 %

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt.Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.

Verksamhetschefens lön uppgår till 43 814 kronor i månaden.

Mer om löner och ekonomi kan läsas i Hoppets Stjärnas årsredovisningar

Dokument