GranskadGodkand GG 2017

Här kan du ta del av våra årsredovisningar de senaste fem åren. Årsredovisningen öppnas som PDF i ett nytt fönster. 

Administrations- och insamlingskostnader

2016 uppgick Hoppets Stjärnas administrations- och insamlingskostnader till 16,7 %. Av dessa är 8,2 % rena administrationskostnader. Exempel på administrationskostnader är kostnader för redovisning och revision, löner till administrativ personal, lokalkostnader med mera. En viktig del i det administrativa arbetet är att se till att de gåvor vi fått ansvar för används rätt och långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa. En liten del av pengarna används också för att påverka politiker och beslutsfattare.

Övriga 8,5 % är insamlingskostnader, det vill säga investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler faddrar och samla in så mycket pengar som möjligt till ändamålet. För att arbetet ska bli väl utfört krävs det ledning, planering, information om vad som händer med de gåvor vi får in, arbete kring webbsida, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Men vi gör naturligtvis allt vi kan för att hålla kostnaderna nere.


Filerna öppnas i ett nytt fönster

Årsredovisning verksamhetsår 2016

Årsmötesprotokoll 2017 (verksamhetsår 2016)

Årsredovisning verksamhetsår 2015

Årsmötesprotokoll 2016 (verksamhetsår 2015)

Årsredovisning verksamhetsår 2014

Årsmötesprotokoll 2015 (verksamhetsår 2014)

Årsredovisning verksamhetsår 2013

Årsmötesprotokoll 2014 (verksamhetsår 2013)

Årsredovisning verksamhetsår 2012

Årsredovisning verksamhetsår 2011