GranskadGodkand GG 2017

Vi är många, men behöver bli fler!
– Var med i vår kamp för livet! Vi behöver fler företag som tillsammans med oss vill vara med och förändra nationer. Bygga upp fungerande för- grund- och yrkesskolor, habiliteringscentran, skapa förutsättningar till utbildning för barn som annars står helt utanför skolsystemet, förändra attityder, starta processer som leder till utveckling av hela samhällen eller rycka in vid katastrofinsatser.

Ditt stöd behövs!
Hoppets Stjärna är en svensk organisation som följer svenska regler för insamlingsverksamhet. Vi samarbetar med lokala organisationer på plats i de länder där vi arbetar och kan därför använda varje biståndskrona effektivt. Vi kan även ge snabb och noggrann återrapportering av givna gåvor.

Våra samarbetspartners
Här nedan följer en lista på företag/organisationer som på olika sätt sponsrar Hoppets Stjärna eller har ingått samarbetsavtal med oss. (utan inbördes ordning)

 




Leklust
Port 9
Maskin Mecano




Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.